شماره های تماس

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-26015

درخواست خرید قوطی و پروفیل - RFQ-26015

درخواست خرید پروفیل ۴۰*۸۰ و ۹۰*۹۰ ۱ ظرفیت
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-26015
دسته محصول نام محصول مقدار
قوطی و پروفیلپروفیل ۴۰*۸۰ و ۹۰*۹۰ ۱ ظرفیت