شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-25664

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-25664

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-25664
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیاهن اسفنجی ۱۰۰۰ تن
آهن اسفنجیگندله ۱۵ تن