شماره های تماس

درخواست خرید تجهیزات و ماشین آلات - RFQ-25653

درخواست خرید تجهیزات و ماشین آلات - RFQ-25653

دستگاه برش cnc - هوا گاز و دو نازله به ابعاد ۲*۶ متر
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
اصغری (اصغری)
RFQ-25653
دسته محصول نام محصول مقدار
تجهیزات و ماشین آلاتدستگاه برش cnc۱ عدد