شماره های تماس

درخواست خرید فلزات رنگی - RFQ-25500

درخواست خرید فلزات رنگی - RFQ-25500

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دانش مولائی
RFQ-25500
دسته محصول نام محصول مقدار
فلزات رنگیورق رنگي آبي۸۰ تن