شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-25221

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-25221

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-25221
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ضخامت ۱۲ میل۲۵ تن