شماره های تماس

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-25206

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-25206

خرید بدون واسطه میان خطی قطر ۳۰ الی ۶۰

زمان باقیمانده

۱d, ۲۳h : ۵۹m : ۰۴s
RFQ-25206
دسته محصول نام محصول مقدار
قراضه (ضایعات)میان خطی۲۰۰ تن