شماره های تماس

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-25206

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-25206

خرید بدون واسطه میان خطی قطر ۳۰ الی ۶۰
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
قراضه (ضایعات)میان خطی۲۰۰ تن