شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-24692

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-24692

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۳ ۴ ۵ ۶ ۸ میل عرض ۱۵۰۰ کیفیت st37 فولاد مبارکه ۰۹۰۱۳۴۱۳۰۳۶