شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-24580

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-24580

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-24580
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۸ میل St52 عرض ۱۲۵۲۳۰۰۰ کیلوگرم