شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-24344

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-24344

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-24344
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۳*۱۲۵۰ st37
ورق گرم (سیاه)۶*۱۲۷۰ st37
ورق گرم (سیاه)۶۰*۱۰۰۰ st12
ورق گرم (سیاه)۲/۵×۱۰۰۰ st37
ورق گرم (سیاه)۱۵*۱۵۰۰ st37