شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-24298

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-24298

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-24298
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق روغنی۵ تن