شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23950

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23950

ورق آلیاژی A516-GR 70.N
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-23950
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق آلیاژی۵۰۰۰ کیلوگرم