شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23949

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23949

ورق آلیاژی ۶۰۰۰*۱۵۰۰*۸ SA-283-GR.C
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-23949
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق آلیاژی۴۰۰۰۰ کیلوگرم