شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23868

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23868

ضخامت های ۱۰ و ۲۵ متریال st37 ضخامت های ۳۰,۳۵,۴۵ متریال st52
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-23868
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)PL10,25,30,35,45۱۶ ظرفیت