شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-23759

درخواست خرید میلگرد - RFQ-23759

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-23759
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردخلیج فارس ۱۱ تن
میلگردکوثر۱۱ تن