شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23677

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23677

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-23677
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق قلع اندود۲۶۵ تن