شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23669

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23669

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
مهدی زارعی
RFQ-23669
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق فولادمبارکه ضخامت ۵ ۶ ۸ ۱۰