شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - ورق گرم (سیاه) - RFQ-23616

درخواست خرید میلگرد - ورق گرم (سیاه) - RFQ-23616

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-23616
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردنیشابور۲۰ تن
ورق گرم (سیاه)فولادمبارکه۱۰ تن