شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-23597

درخواست خرید میلگرد - RFQ-23597

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-23597
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد A4 میانه۱ ظرفیت