شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-23593

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-23593

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-23593
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیگندله۱۵۰۰۰ تن