شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-23585

درخواست خرید میلگرد - RFQ-23585

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-23585
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگرد۱۶ A3۴ تن