شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23496

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23496

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۶ عرض ۱ متر۱ ظرفیت