شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-23338

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-23338

ماهیانه ۱۰۰۰۰ تن
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
اصلانی
RFQ-23338
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیگندله۱۰۰۰۰ تن