شماره های تماس

درخواست خرید شمش - RFQ-23131

درخواست خرید شمش - RFQ-23131

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
اصلانی
RFQ-23131
دسته محصول نام محصول مقدار
شمششمش آهن طبق آنالیز۲۰۰۰۰ تن