شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-23126

درخواست خرید میلگرد - RFQ-23126

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردگرد ذوبی ۱۲ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۰ و ۳۲ ظرفیت