شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23021

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-23021

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-23021
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)روغنی سیاه ضخامت ۱.۵ با عرض ۱۲۵ به صورت رول۲ ظرفیت