شماره های تماس

درخواست خرید شمش - RFQ-23014

درخواست خرید شمش - RFQ-23014

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-23014
دسته محصول نام محصول مقدار
شمششمش قوس۱۰۰۰۰ تن