شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-22754

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-22754

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-22754
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیگندله ۱۵۰۰۰ تن