شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-22666

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-22666

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-22666
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۶ میلیمتر st52۷۰۰۰ کیلوگرم