شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-22553

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-22553

۳ رول
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-22553
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)۰/۶ سر رول عرض ۱۰۰۰ ظرفیت