شماره های تماس

درخواست خرید شمش - RFQ-22478

درخواست خرید شمش - RFQ-22478

خریدار شمش قیمت تحویلی درب کارخانه واقع در تهران شهرک صنعتی شمس آباد

زمان باقیمانده

۱d, ۲۳h : ۵۹m : ۰۴s
RFQ-22478
دسته محصول نام محصول مقدار
شمش ۳sp ccm,5sp ccm 100×100 125×125 ۵۰۰ تن