شماره های تماس

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-22473

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-22473

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
رضا ابراهیمی
RFQ-22473
دسته محصول نام محصول مقدار
قراضه (ضایعات)ضایعات چدن یکدست۴ تن