شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-22298

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-22298

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-22298
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیگندله۳۰۰۰ تن
آهن اسفنجیسنگ آهن مگنتیت۱۰۰۰ تن