شماره های تماس

درخواست خرید ورق اسید شویی - RFQ-22294

درخواست خرید ورق اسید شویی - RFQ-22294

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-22294
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق اسید شوییورق ۴۴۰saph ضخامت ۵۱۰ تن