شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-22293

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-22293

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-22293
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ورق st14 ضخامت ۱ عرض ۱۲۵۰۱۰ تن