شماره های تماس

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-22075

درخواست خرید انواع مفتول - RFQ-22075

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
آقای شایلری
RFQ-22075
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع مفتولمفتول گالوانیزه۰/۳ یا ۰/۲۵ میل
انواع مفتولگالوانیزه یا مسوار ۱/۵ میل به طول ۳ متر