شماره های تماس

درخواست خرید ورق قلع اندود (تین پلیت) - RFQ-22073

درخواست خرید ورق قلع اندود (تین پلیت) - RFQ-22073

۸۸۵*۸۴۵ و۸۲۰*۷۱۲
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق قلع اندود (تین پلیت)ضخامت ۲۱ ۱۰۰ تن