شماره های تماس

درخواست خرید ورق اسید شویی - RFQ-22072

درخواست خرید ورق اسید شویی - RFQ-22072

ورق ۷۰ الی۱/۵ ابعاد متغیر
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق اسید شوییورق فولهار۱ ظرفیت