شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-22070

درخواست خرید میلگرد - RFQ-22070

ذوبی
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردگرد ۱۲۵ ظرفیت