شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21959

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21959

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-21959
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۲و۲/۵و۳سیاه عرض۱۲۵و۱۲۶و۱۰۰۰فولادst24وst22وdd11 ظرفیت