شماره های تماس

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-21957

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-21957

ضخامت ۱ و هر عرضی که موجود است
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
فلزات آلیاژیآلومینایز۲۲ تن