شماره های تماس

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-21856

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-21856

خریدار بوته سوخته به قیمت مناسب شماره تماس:۰۹۱۳۳۱۸۷۳۴۳

زمان باقیمانده

۱d, ۲۳h : ۵۹m : ۰۴s
RFQ-21856
دسته محصول نام محصول مقدار
قراضه (ضایعات)بوته سوخته۵۰۰ تن