شماره های تماس

درخواست خرید شمش - RFQ-21855

درخواست خرید شمش - RFQ-21855

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-21855
دسته محصول نام محصول مقدار
شمشگندله۱۰۰۰۰۰ تن