شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21665

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21665

ورق ۶ فابریک
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق فابریک۱ ظرفیت