شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-21656

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-21656

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-21656
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق رنگی مبارکه یا هفت الماس ۱۰ تن