شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-21368

درخواست خرید میلگرد - RFQ-21368

نیاز به میلگرد صادراتی A3 تحویل تمرچین . قیمت خیلی برامون مهمه و حجم سفارش ها بالاست.

زمان باقیمانده

۱d, ۲۳h : ۵۹m : ۰۴s
RFQ-21368
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد ۵۰۰۰ تن