شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21305

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21305

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۲ عرض ۱۲۵۲۰۰ تن