شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21113

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21113

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)st37 ورق۴میل ۱۲۵ یا ۱.۵۱ ظرفیت