شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21105

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21105

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-21105
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق st52 10 - ابعاد ۶ در۱/۵ فولاد مبارکه ۴ شیت