شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21057

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-21057

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۳ عرض ۱۲۵ و ۳عرض ۱/۵ انبار اصفهان