شماره های تماس

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-21053

درخواست خرید انواع لوله - RFQ-21053

درخواست خرید لوله صنعتی ۶ اینچ با ضخامت ۸ میل -۱۱شاخه ۶ متری
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-21053
دسته محصول نام محصول مقدار
انواع لولهلوله صنعتی ۶ اینچ-ضخامت۸میل۱۱ شاخه